5 ก.พ. 64_กิจกรรมตามแนวทางสะเต็มศึกษา ปืนใหญ่พลังงานยาง รายวิชา ว31102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 ชั้น ม.4

กิจกรรมตามแนวทางสะเต็มศึกษา ปืนใหญ่พลังงานยาง รายวิชา ว31102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 ชั้น ม.4 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<ชมภาพคลิก>>