5 ก.พ. 64_XO Game : กิจกรรม Unplugged Coding เสริมทักษะกระบวนการคิด รายวิชา ว31102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 ชั้น ม.4

XO Game : กิจกรรม Unplugged Coding เสริมทักษะกระบวนการคิด รายวิชา ว31102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 ชั้น ม.4 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<ชมภาพคลิก>>