5 ก.ย.62_การประชุมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ และถอดบทเรียนรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช


การประชุมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ และถอดบทเรียนรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้ APDSIR Model ในโครงการ TFE (Teams For Education) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 5 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค นครศรีธรรมราช<<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>