5 ก.ย.62_ธนาคารออมสินให้ความรู้เกี่ยวกับการออมแก่นักเรียน ม.3

ธนาคารออมสินให้ความรู้เกี่ยวกับการออมแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 5 กันยายน 2562 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก <<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>