5 พ.ย. 62_ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน เรื่องการปฏิบัติงาน การเรียนการสอน กิจกรรมภายในต่างๆ และเรื่องอื่นๆ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก <<ชมภาพทั้งหมด>>