5 พ.ย. 63 มอบเกียรติบัตรให้ครูและนักเรียนร่วมประกวดกระทง งานสืบสาน ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 1-63

ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการ มอบเกียรติบัตรให้ครูและนักเรียนร่วมประกวดกระทง งานสืบสาน ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>