5 พ.ย. 63 มอบเกียรติบัตรให้นักเรียน ม.5 และ ม.6 เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 ของ มทร.ศรีวิชัย ณ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา1-63

ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการ มอบเกียรติบัตรให้นักเรียน ม.5 และ ม.6 เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 ของ มทร.ศรีวิชัย ณ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>