5 มิ.ย. 2567 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์” โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนแบบบูรณาการ

5 มิ.ย. 2567 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์” โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนแบบบูรณาการ

>>ชมภาพ<<