5 มี.ค. 66 ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก รองผู้อำนวยการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา รับรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตร SMTP ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก รองผู้อำนวยการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา รับรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตร SMTP ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<<ชมภาพทั้งหมด>>>