5 ม.ค. 66 ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก และรองผู้อำนวยการ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีกับกลุ่มเป้าหมาย

ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก และรองผู้อำนวยการ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ระหว่างมหาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีกับกลุ่มเป้าหมาย
<<<ชมภาพทั้งหมด>>>