6 ก.ย.62_กิจกรรมทำบุญหิ้วปิ่นโตไปวัดเพชรจริก

รองผู้อำนวยการ ครูสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 302 ร่วมกิจกรรมทำบุญหิ้วปิ่นโตไปวัดเพชรจริก วันที่ 6 กันยายน 2562<<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>