6 ธ.ค. 65 ค่ายวิชาการสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผอ.ดรสุชาติ  เอียดวงศ์ รองผู้อำนวยการ ครูนักเรียนเข้าร่วมค่ายวิชาการสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<<ชมภาพคลิก>>>