6 มี.ค. 63 ประชุมเตรียมความพร้อมรายงานตัวนักเรียนใหม่

ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการ ประชุมเตรียมความพร้อมรายงานตัวนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 และ ม.4 วันที่ 6 มีนาคม 2563 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก <<ชมภาพคลิก>>