6 มี.ค. 66 ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก รองผู้อำนวยการครูร่วมกิจกรรมวันฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก รองผู้อำนวยการครูร่วมกิจกรรมวันฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
<<<ชมภาพทั้งหมด>>>