6 ม.ค.63_ทีมงานจาก อบจ.กระบี่มาแลกเปลี่ยนเรื่องการบริหารโรงเรียน

ทีมงานจาก อบจ.กระบี่มาแลกเปลี่ยนเรื่องการบริหารโรงเรียน วันที่ 6 มกราคม 2563 โรงเรียนสาธิตเทศเพชรจริก <<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>