6 ส.ค. 63_กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน


ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการ ครู และนักเรียนร่วมกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน วันที่ 30 กรกฎาคม และวันที่ 6 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

ภาพกิจกรรมวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 <<ชมภาพคลิก>>
ภาพกิจกรรมวันที่ 6 สิงหาคม <<ชมภาพคลิก>>