7พ.ย.63 ผู้บริหาร คณะครู และผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ร่วมกันทำความสะอาดโรงอาหาร (big cleaning day)1-63

7พ.ย.63 ผู้บริหาร คณะครู และผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ร่วมกันทำความสะอาดโรงอาหาร (big cleaning day)1-63 ชมภาพ >>คลิก<<