7 มี.ค.65 ยินดีต้อนรับ นายมนตรี แก้วเชิด ครูกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ มาปฎิบัติหน้าที่โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก(2-64)

ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการ ยินดีต้อนรับ นายมนตรี แก้วเชิด ครูกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ มาปฎิบัติหน้าที่โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก(2-64)
<<<คลิกชมภาพทั้งหมด>>>