7 ก.ย. 63_พิธีมอบโล่และเกียรติบัตร 1-63

ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ และตัวแทนครูร่วมพิธีมอบโล่และเกียรติบัตร โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ที่มีผลงานดีเด่น องค์กรปกครองท้องถิ่นและสถานศึกษาที่พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น วันที่ 7 กันยายน 2563
<<ชมภาพคลิก>>