7 มิ.ย. 62_กิจกรรมหิ้วปิ่นโตไปวัดเพชรจริกและบำเพ็ญประโยชน์

ผอ.พฤาภา  ปุยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการ ตัวแทนครูสายชั้น ม.1 และนักเรียนห้อง 101 ร่วมกิจกรรมหิ้วปิ่นโตไปวัดเพชรจริกและบำเพ็ญประโยชน์ วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ วัดเพชรจริก <<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>