7 มี.ค. 63 รายงานตัวนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563


ผอ.พฤษภา ปุยานุสรณ์ คณะรองผู้อำนวยการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรายงานตัวนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ทั้งประเภทโควตาและประเภททั่วไปตัวจริง รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ครบตามจำนวน (ไม่เรียกบัญชีสำรอง) ในวันที่ 7 มีนาคม 2563 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก <<ชมภาพคลิก>>