7 มี.ค. 66 ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก รองผู้อำนวยการครูโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ประชุมเตรียมการทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก รองผู้อำนวยการครูโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ประชุมเตรียมการทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
<<<ชมภาพทั้งหมด>>>