7 มี.ค. 66 ประกาศโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เรื่อง รับสมัครบุคคลสนับสนุนการสอน (ลูกจ้างโครงการจ้างเหมาบริการ) จำนวน 2 อัตรา ณ ห้องสำนักงานอำนวยการ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

ประกาศโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เรื่อง รับสมัครบุคคลสนับสนุนการสอน (ลูกจ้างโครงการจ้างเหมาบริการ) จำนวน 2 อัตรา ณ ห้องสำนักงานอำนวยการ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<<รายละเอียด>>>