8ม.ค.64 เลื่อนสอบเพชรจริกแชมเปี้ยนเทส ครั้งที่ 9 (เลื่อนรอบที่ 2)2-63

ประกาศโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
เลื่อนการสอบโครงการสอบแข่งขันเพชรจริกแชมเปี้ยนเทส ครั้งที่ 9
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(เลื่อนรอบที่ 2)

จากกำหนดการเดิม สอบวันอาทิตย์ ที่ 17 มกราคม 2564
เลื่อนสอบรอบที่ 2 เป็น วันเสาร์ ที่ 30 มกราคม 2564

รายละเอียดเพิ่มเพิ่ม >>คลิก<<