8 พ.ค. 66 ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก รองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนพร้อมกันในวันเปิดภาคเรียน 8 พฤษภาคม 2566 ปีการศึกษา 2566

ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก รองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนพร้อมกันในวันเปิดภาคเรียน 8 พฤษภาคม 2566 ปีการศึกษา 2566
<<<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>>