8 มี.ค. 66 ประกาศโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักการภารโรง โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

ประกาศโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงาน จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักการภารโรง ดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องสำนักงานอำนวยการ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<<รายละเอียด>>>