8-10ก.ย.62 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด


เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด รุ่นที่ 6 โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย วันที่ 8-10 กันยายน 2562 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ ถนนรามคำแหง กรุงเทพมหานคร<<ชมภาพคลิก>>