8-12ก.ย.61 เข้าร่วมงานสัมมนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์


รองผู้อำนวยการเข้าร่วมงานสัมมนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-12 กันยายน 2562 ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ต ซิตี้ จังหวัดภูเก็ต <<ชมภาพคลิก>>