8-9 มิ.ย. 62_ค่าย STP Inspriration Camp

ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียนสายชั้น ม.6 ร่วมกิจกรรมค่าย STP Inspriration Camp วันที่ 8-9 มิถุนายน 2562  โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก <<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>