9มิ.ย.64 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อให้กับโรงเรียน1-64

9มิ.ย.64 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อให้กับโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก1-64  >>ชมภาพ<<