9มิ.ย.64 เลื่อนวันเปิดภาคเรียนแบบ Onsite เป็น วันจันทร์ ที่ 28 มิถุนายน 2564

9มิ.ย.64 แจ้งผู้ปกครอง-นักเรียนโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ตามมติที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เลื่อนวันเปิดภาคเรียนแบบ Onsite เป็น วันจันทร์ ที่ 28 มิถุนายน 2564