9 ก.ย. 62_โครงการปฐมนิเทศพนักงานครูเทศบาล


ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมโครงการปฐมนิเทศพนักงานครูเทศบาล วันที่ 9 กันยายน 2562 สำนักงานการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ณ โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช <<ชมภาพทั้งคลิก>>