9 ธ.ค. 63 คณะศึกษาดูงาน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ต่างๆ ต้อนรับณะศึกษาดูงาน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ วันที่ 9 ธันวาคม 2563 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>