9 พ.ค. 2567 ผู้กำกับวิชาทหารประชุมชี้แจ้งและรับนโยบายการรับสมัครและฝึกภาคปกติของนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2567 ณ ศฝ.นศท.มทบ.41

9 พ.ค. 2567 ผู้กำกับวิชาทหารประชุมชี้แจ้งและรับนโยบายการรับสมัครและฝึกภาคปกติของนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2567 ณ ศฝ.นศท.มทบ.41
>>ชมภาพ<<