9 มี.ค. 63 ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2563

ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ คณะรองผู้อำนวยการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมประจำเดือนมีนาคม 2563 เรื่องปฏิทินปฏิบัติงานเดือนมีนาคม อาคารสถานที่ การจัดโครงการ และเรื่องอื่นๆ วันที่ 9 มีนาคม 2563
<<ชมภาพทั้งหมด>>