9 มี.ค. 66 ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก รองผู้อำนวยการครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษควบคุมการสอบวัดความรู้ตามมาตรฐาน TOEFL วันที่ 8 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมเพชรลดา โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก รองผู้อำนวยการครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษควบคุมการสอบวัดความรู้ตามมาตรฐาน TOEFL วันที่ 8 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมเพชรลดา โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<<ชมภาพทั้งหมด>>>