9 มี.ค. 66 ประกาศโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักการภารโรง โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

ประกาศโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือก จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักการภารโรงให้ผู้สอบผ่านลำดับที่ 1 มารายงานตัวในวันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสำนักงานอำนวยการ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<<รายละเอียด>>>