9 ส.ค. 62_พิธีวางพานพุ่มถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

รองผู้อำนวยการ ครู บุลากรและนักเรียน ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 9 ส.ค. 62 ณ ลานเหลืองปรีดียาธร โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก <<ชมภาพคลิก>>