9-10 มี.ค.62 รับรายงานตัวมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา2562

9-10 มี.ค.62 รับรายงานตัวมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา2562 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
9 มี.ค.62 ชั้น ม.1 นักเรียนสอบได้ตัวจริง รายงานตัวครบตามจำนวน (ไม่เรียกสำรอง)<<ชมภาพคลิก>>
10มี.ค.62 ชั้น ม.4 นักเรียนสอบได้ตัวจริง รายงานตัวครบตามจำนวน (ไม่เรียกสำรอง)