24พ.ย.64 ประชุมหารือการปรับปรุงหอพักโรงเรียนเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์การเรียนรู้2-64

24พ.ย.64 ประชุมหารือการปรับปรุงหอพักโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เป็นศูนย์วิทยาศาสตร์การเรียนรู้2-64
ชมภาพ >>คลิก<<