25 ธ.ค. 64 กิจกรรมประกวด ผลงานอินโฟกราฟิก การสื่อสารวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน


กิจกรรมประกวดผลงานอินโฟกราฟิกการสื่อสารวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน วันที่ 13 และ 20 ธันวาคม 2564 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>>