7-11 ส.ค. 62_งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11

ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการ ตัวแทนครูและนักเรียน ร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 วันที่ 7-10 สิงหาคม 2562 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
<<ชมภาพทั้งหมดคลิก>> 
<<PICRELAX>>