4 ก.ค. 62_เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ วัดศรีทวี