5 ก.ค. 65 อบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนรู้วิชาเพิ่มเติมชีววิทยา แบบออนไลน์ รุ่นที่ 3 เรื่อง พันธุศาสตร์ กับ สสวท.

อบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนรู้วิชาเพิ่มเติมชีววิทยา แบบออนไลน์ รุ่นที่ 3 เรื่อง พันธุศาสตร์ กับ สสวท.
<<<ชมภาพทั้งหมด>>>