20 มี.ค. 63 ระบบประกาศผลการเรียนออนไลน์


ระบบประกาศผลการเรียนออนไลน์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก สามารถเข้าตรวจสอบผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน www.pet.ac.th ตั้งแต่ วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป