history-pet

ประวัติโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

1 เม.ย. 66 ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก รองผู้อำนวยการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (SMTP) ณ ห้องประชุมเพชรลดา โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำ

Read More »

31 มี.ค. 66 ประกาศโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 3 – 11 เมษายน 2566ณ ห้องสำนักงานอำนวยการ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศโรงเรียนสาธิตเทศบาล

Read More »

31 มี.ค. 66 ประกาศโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เรื่อง รับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวต่างประเทศ จำนวน 2 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 1-20 เมษายน 2566 ณ ห้องสำนักงานอำนวยการ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศโรงเรียนสาธิตเทศบาล

Read More »

31 มี.ค. 66 ประกาศโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้าง (โครงการจ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งครูผู้สอน เอกวิชาภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา ณ ห้องสำนักงานอำนวยการ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศโรงเรียนสาธิตเทศบาล

Read More »

29 มี.ค. 66 ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก รองผู้อำนวยการครูที่รับผิดชอบงานMETAVERSE ถ่ายทอดการสร้างบทเรียน AVR ขั้นพื้นฐาน ด้วยแฟลตฟอร์ม EON-XR (CREATING AVR BASIC LESSON WITH EON-ER PLATFORM) โรงเรียนวัดมเหยงคณ์

ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำ

Read More »
1 เม.ย. 66 ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก รองผู้อำนวยการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (SMTP) ณ ห้องประชุมเพชรลดา โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
31 มี.ค. 66 ประกาศโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 3 – 11 เมษายน 2566ณ ห้องสำนักงานอำนวยการ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
31 มี.ค. 66 ประกาศโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เรื่อง รับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวต่างประเทศ จำนวน 2 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 1-20 เมษายน 2566 ณ ห้องสำนักงานอำนวยการ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
31 มี.ค. 66 ประกาศโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้าง (โครงการจ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งครูผู้สอน เอกวิชาภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา ณ ห้องสำนักงานอำนวยการ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
29 มี.ค. 66 ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก รองผู้อำนวยการครูที่รับผิดชอบงานMETAVERSE ถ่ายทอดการสร้างบทเรียน AVR ขั้นพื้นฐาน ด้วยแฟลตฟอร์ม EON-XR (CREATING AVR BASIC LESSON WITH EON-ER PLATFORM) โรงเรียนวัดมเหยงคณ์
Slide 1 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 2 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 3 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Previous
Next