history-pet

ประวัติโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

20 ก.พ. 2567 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก จัดกิจกรรมโครงการค่ายจิตอาสา อนุรักษ์ธรรมชาติและป่าชายเลน ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช

20 ก.พ. 2567 โรงเรียนสาธิ

Read More »
Slide 1 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 2 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 3 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Previous slide
Next slide