history-pet

ประวัติโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

27 ม.ค. 66 ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก รองผู้อำนวยการและคณะกรรมการสถานศึกษา โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประกันคุณภาพ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำ

Read More »

27 ม.ค. 66 ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก รองผู้อำนวยการ และครูประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมสานสัมพันธ์สู่ความสำเร็จ ประจำปีการศึกษา 2565

ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำ

Read More »

25 ม.ค. 66 ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก และรองผู้อำนวยการ ยินดีต้อนรับ Mr. Andrew Stokols จากสถาบัน M.I.T , Mr. Yasuo Kannami จาก JICA , Mr. Li Shuai จาก JICA และ ดร. ศุภกร สิทธิไชย จาก DEPA เข้าเยี่ยมชมห้อง Metaverse โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำ

Read More »
Slide 1 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 2 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 3 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Previous
Next