history-pet

ประวัติโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

24 พ.ค. 66 ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก รองผู้อำนวยการ คณะกรรมการ-ครูร่วมโครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ประจำปีการศึกษา 2566

ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำ

Read More »

24 พ.ค. 66 ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก รองผู้อำนวยการ คณะครูร่วมพิธีประดับเข็มสัญลักษณ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำ

Read More »

23 พ.ค. 66 ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก รองผู้อำนวยการ ร่วมการแข่งขันฟุตบอลสัมพันธ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ สนาม The Black Loftตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำ

Read More »

23 พ.ค. 66 ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก รองผู้อำนวยการ คณะครูร่วมกิจกรรม ดีเบต(DEBATE) เลือกตั้งของผู้สมัครสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566ณ ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำ

Read More »

23 พ.ค. 66 ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก รองผู้อำนวยการ คณะครูร่วมพิธีประดับเข็มสัญลักษณ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำ

Read More »
2 มิ.ย. 66 ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก รองผู้อำนวยการคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็นสาธารณะประโยชน์และสาธารณะกุศล เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชิน โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
2 มิ.ย. 66 ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก รองผู้อำนวยการคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
Slide 1 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 2 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 3 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Previous slide
Next slide