history-pet

ประวัติโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

5 ก.ย. 66 ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก รองผู้อำนวยการร่วมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำ

Read More »

4 ก.ย. 66 ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก รองผู้อำนวยการรับรางวัลคะแนน O -NET สูงสุด วิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จาก สทศ.

ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำ

Read More »

4 ก.ย. 66 ประกาศโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง วิชาภาษาอังกฤษ ให้ผู้สอบผ่านลำดับที่ 1 มารายตัวในวันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไปณ ห้องสำนักงานอำนวยการ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

ประกาศโรงเรียนสาธิตเทศบาล

Read More »

2 ก.ย. 66 รองผู้อำนวยการ ครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกาาปีที่ 3 ร่วม โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ วันที่ 1 และ 2 กันยายน 2566 ณ น้ำตกพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

รองผู้อำนวยการ ครูและนักเ

Read More »
18 ก.ย. 66 ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก รองผู้อำนวยการพร้อมท่านดร.กณพ เกตชาติ นายกเทศมนตรี เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เข้าดูสถานที่ เพื่อเตรียมความพร้อมสร้างศูนย์ Metaverse และศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
14 ก.ย. 66 ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก รองผู้อำนวยการคณะครูและร่วมงานเลี้ยงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ แก่ครูสุจรรยา อักษรกูล ประจำปี 2566 ณ โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช
Slide 1 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 2 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 3 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Previous slide
Next slide