history-pet

ประวัติโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

5 มี.ค. 66 ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก รองผู้อำนวยการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา รับรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตร SMTP ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำ

Read More »

5 มี.ค. 66 กิจกรรมสืบสานงานศิลป์เยือนถิ่นวัฒนธรรม ณ พิพิธภัณฑ์บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรวัดเพชรจริก

กิจกรรมสืบสานงานศิลป์เยือ

Read More »

4 มี.ค. 66 ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก รองผู้อำนวยการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา รับรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตร SMTP ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำ

Read More »

3 มี.ค. 66 ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก รองผู้อำนวยการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมประชุมประจำเดือนมีนาคม 2566

ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำ

Read More »

3 มี.ค. 66 รองสุกัญญา สุวรรณระ รับเกียรติบัตรในนามโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

รองสุกัญญา สุวรรณระ รับเก

Read More »
21 มี.ค. 66 ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก รองผู้อำนวยการหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้ามาตรฐาน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าประเด็นพิจารณา และฝ่ายงานแผนและประกันคุณภาพ การประชุมเรื่อง การประกาศใช้และการกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาและ การปรับปรุงวิสัยทัศน์ พันธกิจ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
14 มี.ค. 66 ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก รองผู้อำนวยการครูร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง (Metaverse)โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง
Slide 1 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 2 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 3 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Previous
Next