ตราเพชรจริกรวมใจ

โลโก้ “เพชรจริกรวมใจ”

ออกแบบโดย.. เด็กชายวรพงษ์  เลื่อมใสย
ชนะเลิศ  “การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ เดือนธันวาคม2557”


ซึ่งใช้โลโก้นี้งานเลี้ยงรุ่น “เพชรจริกรวมใจ” วันที่ 28 ธันวาคม 2556 จัดที่ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก